Dalam menjalankan suatu usaha memerlukan penyampaian yang lengkap dalam upaya untuk memperkenalkan produk yang dimilikinya agar lebih dikenal oleh banyak orang. Ini sangat penting diperhatikan ketika menjalankan sebuah