Viral Marketing adalah tehnik atau strategi guna memasarkan suatu produk barang maupun jasa kepada orang lain dengan menggunakan media elektronik. Anda mungkin pernah mendapatkan email atau pesan serta